CĂNG DA BỤNG – TUMMY TUCK – ABDOMINOPLASTY

HÚT MỠ – LIPOSCULPTURE / LIPOSUCTION –

Bụng, 2 bên sườn (Flanks), Eo, phần Hông dưới Eo (Love Handles), Cánh Tay, và Đùi – phần bên trong (Inner Thighs)

HÚT MỠ – LIPOSCULPTURE / LIPOSUCTION –

Bụng, Eo, phần Hông dưới Eo (Love Handles), và phần Hông trên Eo (Upper Lateral Backs)

HÚT MỠ – LIPOSCULPTURE / LIPOSUCTION –

Eo (Waists), phần Hông dưới Eo (Love Handles) và phần dưới Mông (Banana Rolls)

HÚT MỠ – LIPOSCULPTURE / LIPOSUCTION –

Bụng, phần Hông trên Eo (Upper Lateral Backs), Eo (Waists), phần Hông dưới Eo (Love Handles), và phần dưới Mông (Banana Rolls)