Mảnh Ghép (graft) Tóc

CẤY TÓC cho LÔNG MÀY

TRƯỚC

CÙNG NGÀY SAU KHI PHẪU THUẬT

SAU 1 TUẦN

CẤY TÓC cho LÔNG MÀY

TRƯỚC

VẼ TRƯỚC KHI LÀM

NGAY LẬP TỨC SAU ĐÓ