CĂNG Da Mặt / Da Cổ / Da Thái Dương / DaTrán

CĂNG DA MẶT / DA CỔ

CẮT MẮT MÍ DƯỚI
Cắt & Trẻ Hóa Mí Dưới

NÂNG ĐỘN CẰM

cho cằm yếu, cằm lẹm

Sửa Mũi – RHINOPLASTY:
NÂNG SỐNG MŨI

CẮT CÁNH MŨI
(Cắt Cánh Mũi – Alar Weir Reduction)

NHIỀU HÌNH ẢNH SẮP RA MẮT