Mặt / Cổ / Thái dương / Nâng trán

NÂNG MẶT/CỔ

MÍ MÍ – TẠO HÌNH MÍ TRÊN
Trẻ hóa mí mắt trên

MÍ MÍ – DƯỚI BLEPHAROPLASTY
Trẻ hóa mí mắt dưới

NÂNG ĐỘN CẰM

cho cằm yếu, cằm lẹm

Mũi – RHINOPLASTY:

Cấy ghép IMPLANT NASAL

CẮT CÁNH MŨI
(Cắt Cánh Mũi – Alar Weir Reduction)