NÂNG NGỰC với vết cắt Viền Quầng Vú (phía dưới núm)

PABA (hoặc PABA) Peri-Areolar Breast Augmentation – Nâng Ngực với vết cắt Viền Quầng Vú – Nâng Ngực với vết cắt Viền Quầng Vú

Nâng Ngực với vết cắt Viền Quầng Vú (sẹo ở dưới núm vú); còn được gọi là PABA (hoặc PABA). – Nâng Ngực với vết cắt Viền Quầng Vú

Vết cắt ở Viền Quầng Vú (phía dưới núm).